Praktijk voor Jeugd en Gezin

 

 

Wie is MODO

MODO, praktijk voor jeugd en gezin te Geleen, is een initiatief van Lianne de Groot-Willen, orthopedagoog, GZ-psycholoog en Registerpsycholoog NIP kinder-en jeugd.

BIG-registernummer: 19050583925, AGB-zorgverlenerscode: 94-006294, AGB-praktijk code: 94-055797

MODO is Italiaans voor systeem, wijze. MODO is een praktijk waar ontwikkelingstaken, persoonlijkheidskenmerken en bijbehorende opvoedingsvragen (gedrag en vaardigheden) centraal staan in een systeemgerichte en systematische aanpak. De doelgroep van MODO is jeugd van 8-18 jaar en hun gezinnen.

Als GZ-psycholoog van MODO ben ik lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen),de VCW, Vereniging van Contextueel Werkers en ACBS (Association for Contextual Behavioral Science.

De praktijk is in het voorjaar van 2013 gevisiteerd en heeft het kwaliteitskeurmerk van het NIP mogen ontvangen.

Psychologisch Onderzoek, (Systeem)Begeleiding, Opvoedingsondersteuning, Advisering scholen, Mediation