Praktijk voor Jeugd en Gezin

 

 


Werkwijze

MODO biedt jongeren en ouders een laagdrempelige aanpak die, in een intakegesprek, begint met het in kaart brengen van de precieze zorgvraag. MODO gebruikt hiervoor persoons- en evt. gezinsgerichte screeningsmethoden. Na het verduidelijken van de zorgvraag volgt het gezamenlijk vaststellen van een plan van aanpak. MODO hanteert hierbij verschillende methodieken en richt zich hierbij op passende behandeltrajecten. De wijze van begeleiden varieert van luisteren, analyseren, observeren, ondersteunen, coachen tot inzicht geven, zo nodig confronteren maar is altijd gericht op “in actie zetten” en eigen verantwoordelijkheid nemen.

Om zicht te krijgen op het effect van de toegepaste methodieken én zo goed mogelijk te blijven aansluiten bij uw hulpvragen maakt MODO gebruikt van tevredenheids- en effectonderzoek. Aan het einde van de begeleiding vraagt MODO de jongere en/of ouders een vragenlijst klanttevredenheid in te vullen. Tevens zal na afronding van de behandeling opnieuw een klachtenscreening plaatsvinden.

Psychologisch Onderzoek, (Systeem)Begeleiding, Opvoedingsondersteuning, Advisering scholen, Mediation