Praktijk voor Jeugd en Gezin

 

 


Visie

MODO werkt vooral systeemgericht; bekijkt gedrag altijd vanuit de context (relaties met gezin, vrienden, school). Binnen de eigen context is elk (afwijkend) gedrag te begrijpen. Deze wijze van kijken geeft zo richting aan de oplossing van problemen. Vaak is het inzicht geven in alle aspecten van het dagelijks leven die het gedrag veroorzaken en het herstellen van vastgelopen relaties (communicatie, omgang, begrip …) de sleutel tot succes voor groei en ontwikkeling.

MODO biedt consultatie aan scholen, huisartsen en/of andere hulpverleners. Deze samenwerking vindt pas plaats nadat u hiervoor (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

Het programma Triple-p biedt MODO aan in samenwerking met AmaCura,voor meer info: www.amacura.nl

Psychologisch Onderzoek, (Systeem)Begeleiding, Opvoedingsondersteuning, Advisering scholen, Mediation