Praktijk voor Jeugd en Gezin

 

 

Methodieken

Contextuele systeemtherapie

Individuele of systeemgesprekken gericht op dialoog en tussenmenselijke relaties ondergebracht in vier dimensies van de relationele werkelijkheid, de feiten, psyche, interactie en relationele ethiek.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Deze methodiek is gericht op zaken die we op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten.

Cognitieve gedragstherapie (8-18 jaar)

Deze therapie wordt ingezet bij een breed scala aan klachten.Uw zoon/dochter leert hierbij niet aan negatieve gedachten vast te blijven houden.

Een taal erbij

Tijdens de sessies bij MODO wordt gebruik gemaakt van deze non-verbale werkvorm met duplo materialen. Het maakt in zeer korte tijd het probleem, de pijnpunten, maar ook de kwaliteiten, van uw zoon/dochter en de situatie duidelijk, psychologie in zakformaat.

Mediation

In samenwerking met mediator Jorge de Vries van Sínergismo ondersteunen wij u om op een neutrale en laagdrempelige wijze om te gaan met de consequenties en het verloop van een scheiding.

Oplossingsgerichte therapie

Een therapie voor jongeren a.d.v. onder andere de methode van Covey om oplossingsgericht te werk te gaan, waarbij problemen in vaardigheden worden omgezet.

Psycho-educatie

Psycho-educatie(m.b.t. ADHD, autisme, gedragsproblematiek, hoogbegaafdheid)is uitleg geven over de diagnose en uitingsvorm. Als je begrijpt wat er aan de hand is, is het niet minder lastig, maar levert het wel minder frustratie en onbegrip op. Diverse geprotocolleerde methoden worden gebruikt ter ondersteuning van de uitleg over de diagnose.

Schemagerichte therapie, schemapoppetjes

Het werken met (disfunctionele en gezonde) schema´s van kerngedachten, emoties en herinneringen die zich organiseren in gedragspatronen en het hele leven blijven herhalen. Samen vormen zij de persoonlijkheid, verandering is gericht op het in beweging brengen van deze schema´s.

Triple-p

Training voor gezinnen waarin ernstige gedragsproblematiek gericht op:het voorkomen en verminderen van psychosociale problematiek, het verminderen van de stress in opvoeden en het versterken van de competenties en vaardigheden van ouders en hun kinderen.

Psychologisch Onderzoek, (Systeem)Begeleiding, Opvoedingsondersteuning, Advisering scholen, Mediation