Praktijk voor Jeugd en Gezin

 

 

Kosten

Bij MODO bieden wij u een passend behandeltraject bestaande uit diverse zorgcomponenten. Het aantal benodigde zorgcomponenten is afhankelijk van uw zorgvraag. Een contact/gesprek bij MODO duurt drie kwartier.

Transitie Jeugdzorg per 1 januari 2015

Om in aanmerking te komen voor de Generalistische Basis GGZ behoeft u een schriftelijke verwijzing van de huisarts, schoolarts of kinderarts die aan een aantal voorwaarden voldoet. Nieuw in 2015 is dat een consulent van het CJG, of een professional uit een gebiedsteam ook een indicatie voor behandeling in de GGZ af kan geven.

Om in aanmerking te komen voor dit type zorg gelden de cliëntprofielen opgesteld op basis van de volgende criteria: een DSM IV diagnose of kenmerken van zo'n diagnose, ernst van de problematiek, risico, complexiteit en beloop van de klachten.

Per 1 januari 2017 heeft MODO GEEN contracten meer afgesloten met de gemeenten.

Dit betekent dat wij alleen nog maar met particuliere tarieven werken.

Particuliere tarieven

Kosten die niet door de gemeente worden vergoed, komen voor uw eigen rekening.Tijdens de intake wordt een inschatting gemaakt welke prestatie het best past bij de hulpvraag. Voor een behandeling die niet vergoed wordt ontvangt u een factuur. U wordt hierover vooraf geïnformeerd en krijgt een offerte toegestuurd.

MODO hanteert hiervoor momenteel de volgende tarieven: €95 voor een individueel gesprek (à 45 minuten), €115 voor een gezins- of systeemgesprek (à 45 minuten).

Voor meer informatie over de GGZ wijzigingen:www.nza.nl (beleidsregels GGZ)

Psychologisch Onderzoek, (Systeem)Begeleiding, Opvoedingsondersteuning, Advisering scholen, Mediation