Praktijk voor Jeugd en Gezin

 

 

Klachtenprocedure

Waar mensen met elkaar werken kunnen misverstanden ontstaan. Als u klachten heeft over de psycholoog dan is een rechtstreeks gesprek de snelste weg tot oplossing. U kunt natuurlijk ook bellen, mailen of een brief schrijven. Indien het contact voor u niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u een klacht indienen bij het NIP, het Nederlands Instituut voor Psychologen.

http://www.psynip.nl/ zie het kopje "wat doet het NIP?", klachtprocedure.

Mocht u twijfels hebben over het plan van aanpak zoals voorgesteld of de uitslag van een screening of onderzoek dan bent u altijd in de gelegenheid om een second opinion aan te vragen bij een andere zorginstelling. MODO zal de verwijzer daar dan van op de hoogte brengen.

Psychologisch Onderzoek, (Systeem)Begeleiding, Opvoedingsondersteuning, Advisering scholen, Mediation