Praktijk voor Jeugd en Gezin

 

 


Info voor verwijzers

Verwijzing

MODO, Praktijk voor Jeugd en Gezin is een Praktijk die sinds januari 2017 zorg levert op particuliere basis. Een cliënt kan al dan niet door een erkende verwijzer worden aangemeld. Erkende verwijzers zijn de huisarts, schoolarts of een medisch specialist (voor kinderen en adolescenten).

Spreekuur

Voor overleg met verwijzers heeft MODO een telefonisch spreekuur op woensdag tussen 12.00 u- 13.00 u. ingevoerd.

Wachttijd

We streven ernaar de wachttijd voor het plannen van het intakegesprek (en aanvang van de behandeling) zo kort mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat cliënten soms enkele weken op dit gesprek zullen moeten wachten. Indien dit van toepassing is zal ook aan de verwijzer de actuele wachttijd gemeld worden.

Samenwerking Zorg, School en Hulpverleners

MODO werkt tijdens het behandelingstraject bij voorkeur samen met de verwijzer of andere betrokken hulpverleners. Juist met het oog op samenwerking heeft MODO een convenant ondertekend tussen het basisonderwijs en externe zorgpartners waarin communicatie, betrokkenheid en afstemming belangrijke kernbegrippen zijn. De samenwerking met andere psychologen krijgt ook vorm door contact en intervisie met leden van PsyZorg Zuid-Limburg, het samenwerkingsverband voor vrijgevestigde BIG geregistreerde GZ-psychologen.

Evaluatie behandeling

De verwijzer, meestal de huisarts, zal na afloop van de begeleiding of behandeling schriftelijk door MODO over het verloop geïnformeerd worden.

Klik hier voor een te downloaden verwijsbrief voor (huis)artsen.

Psychologisch Onderzoek, (Systeem)Begeleiding, Opvoedingsondersteuning, Advisering scholen, Mediation