Praktijk voor Jeugd en Gezin

 

 

Generalistisch Basis GGZ aanbod voor cliënten

 

  • Begeleiding of behandeling middels individuele gesprekken of systeemgesprekken
  • Handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek en korte screeningen
  • Opvoedingsondersteuning, psycho-educatie en pedagogische advisering in gezinnen
  • Triple-p training, niveau 4, basisschoolleeftijd en tieners (groep)
  • Mediation, in samenwerking met een ketenpartner www.sinergismo.nl
  • Consultatie en advisering aan scholen

    Zo nodig verwijst MODO via uw huisarts door naar andere (GGZ) hulpverleners.

Psychologisch Onderzoek, (Systeem)Begeleiding, Opvoedingsondersteuning, Advisering scholen, Mediation