Praktijk voor Jeugd en Gezin

 

 

Toestemming, afspraken en privacy

Bij aanmelding ontvangt u een informatiepakket met daarin ook een aanmeldingsformulier. Na retourontvangst van dit formulier plant MODO op korte termijn een kennismakingsafspraak of intake. Ook de navolgende afspraken worden in overleg gepland. Een geplande afspraak kan tot 24 uren ervoor nog afgezegd worden, daarna is MODO genoodzaakt het niet nagekomen consult bij u te declareren.

Voor de start van de begeleiding is wettelijk afgesproken dat gezagdragende ouder(s) middels een handtekening toestemming geeft/geven voor het starten van de hulp. Pas als deze handtekening(en) door ons ontvangen zijn, kan de zorg van start gaan.

Er worden 3 leeftijdscategorie├źn onderscheiden in toestemming geven voor de behandeling:

  • Tot 12 jaar: de ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen dienen toestemming voor de behandeling te geven
  • Van 12 - 16 jaar: zowel gezaghebbende ouders als het kind (de jongere) moeten toestemming geven
  • Vanaf 16 jaar: jongeren zijn beslissingsbevoegd en geven zelf toestemming voor de behandeling

In de hulpverleningsrelatie is vertrouwen en respect de basis. MODO heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de gesprekken. Alleen de jongere en/of ouders hebben conform wettelijke bepalingen recht op inzage in het dossier.

Uw zorgvraag, verwijzing en begeleidingstraject wordt schriftelijk vastgelegd in een dossier. Dit blijft, zoals door de wet bepaald, 15 jaar bewaard. Daarna wordt het gehele dossier vernietigd door een professioneel versnipperapparaat.

Psychologisch Onderzoek, (Systeem)Begeleiding, Opvoedingsondersteuning, Advisering scholen, Mediation